Horticultura Hidropónica, S.L., subvencionada pola Axencia Galega de Innovación co cofinanciamento dos Fondos Estruturais da Unión Europea no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

A sociedade Horticultura Hidropónica, S.L., situada no polígono empresarial de Porto do Molle, recibiu apoio financeiro da Axencia Galega de Innovación, co apoio da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, a través do programa de axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia [IN848D], coa cofinanciamento dos Fondos Estruturais da Unión Europea no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, para o desenvolmento de un Plan de Innovación Integral.

Este Plan de Innovación integral pretende o obxectivo de dotar a Horticultura Hidropónica, S.L. dos recursos necesarios para consolidar a súa expansión internacional, realizar innovacións en materia de procesos en colaboración con empresas de servizos tecnolóxicos e co apoio científico do departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo da Universidade de Vigo que permitan o desenvolvemento de novos ou mellorados produtos tecnolóxicos innovadores, así como crear un departamento de I+D+i interno dotado das capacidades tecnolóxicas necesarias para iniciar un proceso de innovación aberta.

Subvencionado por: